PROJEKT UWE


PHUP CLEVRO Robert Klemba uczestniczy w projekcie "UWE - USŁUGI WSPARCIA EKSPORTU"  dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra Logistyczno Transportowego "Północ - Południe", dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0002/18.

© 2018 Clevro.pl
strony internetowe łódź