MYJKI DWUTOROWE ŁĄCZONE

XMP 2XP

Nazwa modułu Nazwa podzespołu XMP 2XP4 XMP 2XP6
Przenośnik  Silnik 2 x 0,55 kW 2 x 0,55 kW
Mycie wstępne pojemników Ilość dysz 28 28
Ciśnienie mycia 5 bar 5 bar
Moc pomp 4,0 kW 4,0 kW
Mycie zasadnicze pojemników Ilość dysz 56 70
Ciśnienie mycia 4 bar 4 bar
Moc pomp 7,5 kW 7,5 kW
Mycie palet Ilość dysz 62 80
Ciśnienie mycia 4 bar 4 bar
Moc pomp 9,2 kW 11 kW
Podgrzewanie  wody Ogrzewanie elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe
Moc grzałek indywidualnie
Wydajność gwarantowana mycia/godz.

pojemników dla czasu mycia 30 sek.

510 szt. 700 szt.
Wydajność gwarantowana mycia/godz. palet dla czasu mycia 30 sek. 135 szt. 180 szt.
Dozownik detergentu z pomiarem stężenia z pomiarem stężenia
Wymiary* długość 7510 9510
szerokość 1700 1700
wysokość 2120 2120

* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi. Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.