MYJKI TUNELOWE JEDNOTOROWE

XMP 1200

XMP 1500

XMP 1200

XMP 2000

myjka tunelowa

XMP 2250

XMP 3000

XMP 4000

Nazwa modułu Nazwa podzespołu XMP 1200 XMP 1500 XMP 2000 XMP 2250 XMP 3000 XMP 4000
Przenośnik Silnik 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,25 kW 0,25 kW
Mycie wstępne Ilość dysz 28 28
Ciśnienie mycia ok 4 bar ok 4 bar
Moc pomp 4,0 kW 4,0 kW
Mycie zasadnicze Ilość dysz 24 32 46 56 42 56
Ciśnienie mycia ok 4 bar ok 4 bar ok 4 bar ok 4 bar ok 4 bar ok 4 bar
Moc pomp 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 5,5 kW 7,5 kW
Podgrzewanie  wody elektryczne, lub parowe elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe
Moc grzałek 24-30 kW 24-30 kW 24-30 kW 30-37,5 kW 30-37,5 kW 36-45 kW
Płukanie Ilość dysz 13 13 13 13 13 13
Wydajność gwarantowana mycia/godz.  dla czasu mycia 30 sek. 90 szt. 150 szt. 200 szt. 260 szt. 340 szt. 520 szt.
Dozownik detergentu proporcjonalny proporcjonalny proporcjonalny proporcjonalny z pomiarem stężenia z pomiarem stężenia
Typ tunelu suszącego (zalecanego) XTS-1000 XTS-1000 XTS-1000 XTS-2000 XTS-2000 XTS-3000
Wentylatory 1×7,5 kW 1×7,5 kW 1×7,5 kW 2×7,5 kW 2×7,5 kW 3×7,5 kW
Podgrzewanie powietrza opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Wymiary*
długość 2005 2605 3105 3355 4105 5105
szerokość 921 1029 1029 1029 1029 1029
wysokość (   elektryczne, parowe) 1556 1556 1556 1556 1556 1556
wysokość (ogrzewanie gazowe, olejowe) 1756 1756 1756 1756 1756

* wymiary myjki bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego