Myjki stosowane w czyszczeniu pojemników powinny spełniać najwyższe kryteria higieny oraz gwarantować usunięcie wszelkich potencjalnych zanieczyszczeń. Wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, w których stanowią ważny etap w procesie wytwórczym. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest dokładne i szybkie oczyszczenie dużej liczby pojemników, które stanowić będą całkowicie bezpieczne środowisko do przechowywania wyrobów gotowych, w tym także produktów spożywczych.

Gdzie stosuje się myjki do pojemników?

Najczęstszym miejscem zastosowania myjek do pojemników są zakłady wytwarzające produkty spożywcze. Obarczone są koniecznością przestrzegania wysoce restrykcyjnych przepisów BHP i sanitarnych, którym sprostać mogą właśnie profesjonalne myjki do pojemników. Stosowane są m.in. w piekarniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach produkujących kosmetyki, farby, lakiery, środki czystości i chemię domową, a także wyroby medyczne.

Działanie myjki obrotowej do pojemników

Proces czyszczenia przebiega w sposób automatyczny, co pozwala na wysoką wydajność, szybką realizację oraz dokładność. Najważniejsza jest możliwość dotarcia do miejsc trudno dostępnych – rowków, wgłębień, kątów, szpar. Najczęściej myjki obrotowe do pojemników wyposażone są w specjalne dysze do emitowania wody i środków czyszczących oraz w pompę zasilającą. Dysze pozwalają na wielokierunkową emisję płynów pod ciśnieniem. Sposób ich rozmieszczenia w komorze myjącej gwarantuje, że pojemniki zostaną oczyszczone z każdej strony.

Ważną rolę odgrywa też dozownik środków czyszczących, pozwalający na precyzyjne odmierzenie odpowiedniej ilości detergentu. Myjki mogą być wyposażone także w systemy podgrzewania wody i kontroli jej temperatury, co pozwala na dostosowanie procesu mycia do potrzeb konkretnego typu pojemników lub też pokrywających je zanieczyszczeń.

Oprócz mycia, myjki obrotowe realizują także proces płukania, a często także suszenia. Dzięki temu wszelkie umieszczone we wnętrzu pojemniki będą natychmiast gotowe do użytku po ich wyciągnięciu z myjki.

Zalety wykorzystania myjek do pojemników

Rozmaite korzyści przemawiają za stosowaniem myjek automatycznych. Mogą być stosowane w czyszczeniu pojemników o różnym kształcie i wielkości, a często także dostosowane do wymogów konkretnego typu obiektów i indywidualnych potrzeb. W porównaniu do mycia ręcznego, oferują oszczędność czasu, większą wydajność oraz dokładność mycia. Tym samym zastosowanie myjki do pojemników może poprawić zdolność produkcyjną danego zakładu i efektywność realizowanych procesów. Są to także urządzenia tanie w eksploatacji, energooszczędne (zwłaszcza w porównaniu do mycia manualnego), żywotne i odporne na uszkodzenia.

Share this post